Miicha

Mitt liv som jag.

Teckenspråk i ambulansen.

Allmänt Permalink1
Så många i Sverige är döva och hörselskadade så dom har svårt att kommunicera när det gäller vården då det inte är alla som kan teckenspråket och då är det ju svårt.
Annars måste man ju ha tolk och bara det tar tid.
 
Så varför utbildar man inte ambulansen till teckenspråket?
Tycker att det ska vara ett krav för det blir betydligt mycket lättare för dom som inte hör och inte kan förstår vad hörande säger till dom.
Jag hörde att i Florida att dom har som krav att alla ambulanser kräver teckenspråk och det tycker jag ska vara här i Sverige också då vi är ett sånt land att det finns döva och hörselskadade.
 
Jag är uppväxt med både hörande, döva och hörselskadade och dom som inte hör har det väldigt svårt och tolk måste vara överallt speciellt då dom ska till läkare.
Men hur känner sig en döv te.x då dom åker ambulans till sjukan? Känner dom sig förstådd?
Jag vet inte dom frågerna men jag kan tänka mig att det är väldigt tufft att förstå vad som händer i ambulansen att inte blir förstådd och att göra sig förstådd.
 
Jag anser helt klart att ambulansen ska ha krav på teckenspråk!
 
Till top